• No Demo
 •  小依林 
 • 10499    
 • No Demo
 •  古典美女~小若 
 • 10221    
 • No Demo
 •  完美無暇 
 • 10291    
 • No Demo
 •  純白~色 
 • 10583    
 • No Demo
 •  性感小品 
 • 10589    
 • No Demo
 •  新鮮少女 
 • 10586    
 • No Demo
 •  好想嘿嘿喔 
 • 10336    
 • No Demo
 •  孄兒 
 • 10119    
 • No Demo
 •  杠上開花 
 • 10462    
 • No Demo
 •  火辣小野貓 
 • 10272    
 • No Demo
 •  似糖 
 • 10565    
 • No Demo
 •  JOJO 
 • 10305    
 • No Demo
 •  江山美酒美人 
 • 10472    
 • No Demo
 •  情牽佳人 
 • 10513    
 • No Demo
 •  天使小妹~ 
 • 10454    10.0
 • No Demo
 •  女人女人 
 • 10408    
 • No Demo
 •  車展模特兒 
 • 10413    
 • No Demo
 •  女人香 
 • 10318    6.0
 • No Demo
 •  子怡妹妹 
 • 10377    
 • No Demo
 •  血腥瑪莉~刺激喔 
 • 10304    
 • No Demo
 •  期待你的出現 
 • 10364    
 • No Demo
 •  芊芊r 
 • 10393    
 • No Demo
 •  日系娃娃 
 • 10446    
 • No Demo
 •  誘人小魔女 
 • 10390    
 • No Demo
 •  美子 
 • 10452    
 • No Demo
 •  ★怡然自樂★ 
 • 10284    
 • No Demo
 •  大奶媽 
 • 10406    
 • No Demo
 •  性感莫邪 
 • 10449    
 • No Demo
 •  蝶的誘惑 
 • 10368    10.0
 • No Demo
 •  一點點 
 • 10224    
 • No Demo
 •  尋找Mr.right 
 • 10380    
 • No Demo
 •  熱火妹妹 
 • 10379    
 • No Demo
 •  格調 
 • 10300    
 • No Demo
 •  時尚女優 
 • 10378    
 • No Demo
 •  幽蘭妹妹 
 • 10381    
 • No Demo
 •  琳 兒 
 • 10237    10.0
 • No Demo
 •  唯美女優 
 • 10069    6.2
 • No Demo
 •  性感紫霞 
 • 10264    
 • No Demo
 •  麗~南柯一夢 
 • 10219    9.6
 • No Demo
 •  紫豔 
 • 10316    
 • No Demo
 •  性感雙雙 
 • 10361    
 • No Demo
 •  斯斯 
 • 10114    
 • No Demo
 •  極度刺激 
 • 10064    
 • No Demo
 •  想做你的公主 
 • 10202    8.0
 • No Demo
 •  玻璃心情 
 • 10363    
 • No Demo
 •  武則天 
 • 10299    
 • No Demo
 •  秀色可餐-依依 
 • 10358    
 • No Demo
 •  做你的女人 
 • 10273    
 • No Demo
 •  銷魂天后 
 • 10309    
 • No Demo
 •  上帝de寵兒 
 • 10229    
 • No Demo
 •  為你變乖4 
 • 10152    
 • No Demo
 •  性感妞妞 
 • 10319    
 • No Demo
 •  新晴戀人 
 • 10280    
 • No Demo
 •  窈窕淑女 
 • 10149    
 • No Demo
 •  恩雅 
 • 10315    
 • No Demo
 •  新人詩詩 
 • 10231    
 • No Demo
 •  溝引誘你 
 • 10238    
 • No Demo
 •  性感φ小狼 
 • 10120    
 • No Demo
 •  LuckyStar 
 • 10228    
 • No Demo
 •  愛幻想ㄉ魚兒 
 • 10102    
 
 
 • Android 版 (正體中文) | 教學及下載
 • iOS 版 (正體中文) | 教學及下載
 1. Weekly Maintenance
  Dear users, the server maintenance takes place from 07:30 am (GMT+8) every Thursday for 5 to 10 minutes. We sincerely apologize for the inconvenience.
 2. 2020-06-02
  親愛的用戶您好,因 2020-06-03 (三) 09:00 至 15:00 將進行區域性電力施工,施工期間將暫停服務,不便之處敬請見諒。
 3. 2015-12-29
  親愛的用戶您好,伺服器將於 2015-12-30 上午 06:00 至 14:00 進行維護及更新作業,維護期間內可能會有一段時間無法連線之情況,不便之處敬請見諒。
 4. 2015-04-11
  親愛的用戶您好,為提供更好的服務品質,聯合信用卡中心 (NCCC) 將於 2015/04/13 (一) 02:00 am 進行設備更新,預計更新約三個小時至 05:00 am,於更新期間暫時無法使用「信用卡交易」,不便之處,敬請見諒。
 5. more
 1. First

  Introduction about "䎁巴兒"
  䎁巴兒
 2. Second

  Introduction about "木木❤️"
  木木❤️
 3. Third

  Introduction about "💙可詩💙"
  💙可詩💙
 4. Fourth

  Introduction about "艾瑪絲"
  艾瑪絲
 5. Fifth

  Introduction about "♥精靈♥"
  ♥精靈♥
 6. Sixth

  Introduction about "小蝦米"
  小蝦米
 7. Seventh

  Introduction about "微笑女王"
  微笑女王
 8. Eighth

  Introduction about "諾安"
  諾安
 9. Ninth

  Introduction about "洛詩"
  洛詩
 10. Tenth

  Introduction about "黏黏♥ ."
  黏黏♥ .